logo
ČeskyEnglish
Vítáme Vás CORIN Investment CORIN Programs CORIN Business CORIN Partners CORIN Info     

Web Presentations

Careers

Press Room

Site Map

Support

Contact Us


Kontakty
Otázky CORIN Investments
 CORIN Programmes
 CORIN Businesses
Vítáme vás ve skupině
CR-CORIN


Prostřednictvím naší skupiny CR-CORIN vám, svým klientům, obchodním partnerům a investorům, nabízíme vyváženou kombinaci profesionálních služeb ve "světě financí", kterými jsou:

Poradenské služby v řízení a podnikání
s důrazem na finanční poradenství

Finanční a kapitálové investice


Zaměření skupiny CR-CORIN důsledně vychází z potřeb svých klientů, zejména malých a středních společností (pokládaných za krev ekonomiky) a vytváří pro ně tolik potřebný "most do podnikání" s důrazem na financování společností.

Konkurenční výhoda skupiny CR-CORIN spočívá především ve schopnosti zajistit externí finanční zdroje přesně podle požadavku klienta a v umění zhodnocení finančních prostředků použitím vhodné investiční strategie v souladu se záměry investora.

Skupina CR-CORIN diverzifikuje svoji činnost v oblasti firemního a investičního poradenství mezi vlastní členy skupiny a partnerské společnosti, zaměřené na vybrané segmenty podnikání, ve kterých nabízí svým klientům a obchodním partnerům spolupráci. Velmi úzká specializace zaručuje propracovanost a kvalitu poskytovaných služeb.

Spolupráce společností skupiny CR-CORIN s renomovanými společnostmi zaměřenými na příbuzné aktivity umožňuje vhodné doplnění poskytovaných služeb dle přání našich klientů a obchodních partnerů.

CORIN Investments

Základní program "CORIN Investments" je zaměřen na finanční a kapitálové investice. Využíváním odborných znalostí a dlouhodobých zkušenosti svých specialistů a spoluprací s externími společnostmi dosahujeme zajímavého zvyšování růstu hodnot pro naše soukromé a institucionální investory.

Pro malé a střední společnosti nabízíme rovněž nalezení vhodného strategického nebo finančního investora.

CORIN Programmes

V "CORIN Programmes" nabízíme poskytování odborných poradenských a konzultačních služeb v oblasti řízení a podnikání pro malé a střední společnosti se zaměřením na finanční poradenské služby a Management Consulting.

Naše nabídka je směrována na primární potřeby našich klientů, které jsou koncentrovány především v nezbytnosti zabezpečení dostatečných finančních zdrojů, a to zejména provozního nebo investičního charakteru.

CORIN Businesses

Prostřednictvím programu "CORIN Businesses" nabízíme svým klientům vysoce profesionální služby v oblasti podpory nových projektů a začínajících společností.

Naše nabídka zahrnuje rovněž kompletní finanční, ekonomické a právní poradenské služby.

CORIN Partners

Webová stránka "CORIN Partners" je určena výhradně partnerským společnostem skupiny CR-CORIN, na které aktivně oslovují své stávající a budoucí klienty a obchodní partnery.

Mezi základní oblasti jejich zaměření patří především informační technologie, mezinárodní obchod, výrobní spolupráce, marketing, reklama, propagace apod.

Web Presentations

Prostřednictvím webové stránky "Web Presentations" nabízíme svým klientům možnost vlastní prezentace na specializovaném internetovém portálu eINFO24. Tento všeobecně uznávaný a oblíbený informační portál poskytuje služby podnikatelským subjektům, zahrnující manažery společností a všechny podnikavé uživatele internetu, kterým poskytuje účinnou reklamu a širokou škálu produktů a služeb přinášejících zisk. Zvláště účinná je firemní prezentace ve formě "Sponzorovaného odkazu" podpořená kvalitní vlastní webovou stránkou.

Naše stránka "Web Presentations" je rovněž jedním z mostů spojujícím partnery z celého světa s jednoznačným cílem dosažení přínosu pro každého z nich.CR-CORIN
VÁŠ PARTNER V PODNIKÁNÍ


Copyright © 1998-2007 CORIN INTERNATIONAL, s.r.o.
Všechna práva vyhrazena.


  Partnerské   společnosti


Sekca Auta
  Alea
  CIM Praha
  ČMA
  EUROPLAST
  LINGEA
  SEV
  Sekce Auta

 
 ContactUsFaqsSiteMap

 
CORIN Home | CORIN InvestmentsCORIN ProgrammesCORIN BusinessesCORIN PartnersCORIN Info